Handicap

September 2016, version 1.0

“It is not wisdom but Authority that makes a law – Thomas Hobbes”

FN KONVENTION om rettigheder for personer med handicap:

“Artikel 1 – Formål

Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” (Jeg har fremhævet den vigtigste sætning med fed skrift)

Bipolar lidelse er et usynlig handicap; altså et handicap. Desværre anerkendes det ikke i Danmark. I Danmark defineres et handicap meget snævert, når det gælder kroniske psykiske sygdomme.

Jeg vil opfordre vores lovgivere, organisationer og fagfolk at anerkende bipolar, som et reelt handicap.

Kilde: KONVENTION om rettigheder for personer med handicap, 2008

hammer-to-fall-1223606-bw

Samlet bedømmelse
Din bedømmelse
[Total: 0 Gennemsnit: 0]