Undersøgelser

Bipolar liv vil aktivt opsamle information om bipolar ved at lave en række spørgeskema undersøgelser.

Resultaterne vil blive bearbejdet til artikler om forskellige bipolar relaterede problematikker.

Opsummerende rapport fra interviews med bipolare og pårørende

Formålet med interviewene er at høre hinandens historier kan vi måske være med til at hjælpe hinanden, og være med til at afmystificere det at være eller have bipolar.

Dine svar vil blive behandlet til et sammenskrevet interview, og publiceret på “bipolarliv.dk”. Du får naturligvis det færdige interview til gennemsyn først for din godkendelse. Du kan selv vælge om du vil nævnes med fulde navn, fornavn eller anonym.

Selvmord

Den anden undersøgelse omhandler selvmordstank,er og selvmord. Formålet er at afdække positive strategier, der kan være til nytte for andre.

 

Parforhold

Den tredje undersøgelse vil omhandle parforhold mellem bipolar-bipolar, bipolar-ikke bipolar, eller slet ikke parforhold. Formålet er at afdække om der er sammenhænge mellem de adspurgtes historier, deres udfordringer og styrker.

Bipolare

Link til undersøgelse kommer snart

Pårørende

Link til undersøgelse kommer snart

 

dark-question-3-1444328

Samlet bedømmelse
Din bedømmelse
[Total: 0 Gennemsnit: 0]