ICD-11

Januar 2019, version 2.3

Nedenstående tekst er taget fra ICD-11 og oversat til dansk.

ICD-11 definerer bipolar lidelse, som følende:

Bipolar lidelse

Bipolar og lignende lidelser er episodiske affektive lidelser kendetegnet ved maniske, blandingstilstands eller hypomaniske episoder eller symptomer.

Disse episoder skifter typisk til depressive episoder og perioder med depressive symptomer, under lidelsesforløbet.

Typer

6A60 – Bipolar type I lidelse

Bipolar lidelse type I er en episodisk affektiv lidelse kendetegnet ved at der har været en eller flere maniske eller blandingstilstands episoder.

I en manisk episode optræder en ekstrem stemningstilstand af mindst en uges varighed, medmindre den afbrydes og forkortes af medicinsk behandling.

Den er kendetegnet ved eufori, irritabilitet eller udadvendthed, og gennem
øget aktivitet eller en subjektiv oplevelse af øget energi, kombineret med
andre karakteristiske symptomer, så som hurtig eller forceret tale,
tankemylder, øget selvtillid eller storhedsforestillinger, et nedsat søvnbehov,udtalt tendens til at lade sig distrahere, impulsiv eller tankeløs adfærd, og hurtige skift mellem forskellige stemningstilstande(stemningslabilitet).

En blandingsform episode er kendetegnet enten ved en blanding af meget
hurtige skift mellem primært maniske og primært depressive symptomer de fleste dage, over en periode der varer mindst 2 uger.

Selvom diagnosen kan gives baseret på forekomsten af en enkelt manisk eller blandingstilstands episode, er det normalt at der sker skift mellem maniske og blandingstilstands episoder og depressive episoder, set over hele lidelsesforløbet.

6A61 – Bipolar type II lidelse

Bipolar lidelse type II er en episodisk affektiv lidelse kendetegnet ved at der
har været en eller flere hypomaniske episoder og mindst en depressiv
episode.

En hypomanisk episode er et vedvarende stemningsleje, der er kendetegnet
ved eufori, irritabilitet eller udadvendthed, og overdreven psykomotorisk
aktivitet eller øget energi, kombineret med andre karakteristiske symptomer, så som storhedsforestillinger, nedsat søvnbehov, forceret tale, tankemylder, udtalt tendens til at lade sig distrahere, impulsiv eller tankeløs adfærd der varer mindst flere dage.

Symptomerne resulterer i en ændring af personens normale adfærd, men er ikke tilstrækkelig til at forårsage en markant nedsættelse af funktionsevne.

En depressiv episode er kendetegnet ved en periode med næste daglig deprimeret stemningsleje, eller formindsket interesse i aktiviteter, af en varighed på mindst to uger, kombineret med andre symptomer, så som ændringer i appetit eller søvn, psykomotorisk agitation eller hæmning, træthed, følelse af at man er værdiløs eller overdreven, eller upassende, skyldfølelse, følelse af håbløshed, koncentrationsbesvær og selvmordstanker.

Der er ikke fortilfælde af maniske eller blandingstilstands episoder.

6A62 – Cyklotymisk lidelse

Cyklotymisk lidelse er kendetegnet ved en vedvarende ustabilitet i stemningslejet, over en periode på mindst 2 år, der omfatter mange perioder med hypomani(dvs. eufori, irritabilitet, eller udadvendthed, psykomotorisk aktivitet) og depressive (dvs. at føle sig nede, nedsat interesse i aktiviteter, træthed), symptomer der er tilstede det meste af tiden, sammenlignet med at de er fraværende.

Den hypomaniske symptomatologi kan, eller kan ikke, være tilstrækkeligt
alvorlig eller langstrakt, til at opfylde samtlige definerede forudsætninger for en hypomanisk episode (se Bipolar lidelse type II), samt at der ikke er en
forhistorie af maniske eller blandingstilstands episoder (se Bipolar lidelse type I).

Den depressive symptomatologi har aldrig været tilstrækkeligt alvorlig eller
langstrakt, til at opfylde de diagnostiske forudsætninger for en depressiv episode (se Bipolar lidelse type II). Symptomerne resulterer i en udtalt følelse af at være presset eller udtalt forringet evne til at fungere i personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller andre vigtige områder.

6A6Y – Andre specificerede bipolar eller relaterede lidelser

Uspecificeret.

6A6Z – Bipolar eller relaterede lidelser, uspecificeret

Uspecificeret.

363 total views, 2 views today

Facebook Feed

Error:Unsupported get request. Object with ID 'bipolarliv' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Send besked

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

captcha

Bipolarliv 2016-2019