Medicin

Januar 2019, version 6.1

Denne artikel baserer sig på 200 bipolares anvendelse af medicin. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men en indikation for en række bipolares forhold til medicin.

Typer af bipolare

Der er tre hovedgrupper af bipolare ifølge WHO ICD-11. Som det kan ses af billedet, så er hovedparten type 2. Næsten dobbelt så mange som type 1. Cyklotymisk bipolar udgøre en meget lille del af de bipolare.

Det interessante ved undersøgelsen viser, at cirka hver tiende bipolar ikke ved, hvilken diagnose de præcist har.

Virker medicinen overordnet?

Hvis vi overordnet ser på om de bipolare, mener om deres medicin virker, så svarer næsten to tredjedel at det gør den. Men omtrent hver femte mener ikke at den virker.

Omkring hver tiende ved ikke om deres medicin virker. Her var 165 deltagere.

Virker medicinen for type 1?

Omkring 65% mente at medicinen virkede. Cirka 35 % mente at medicinen ikke virkede eller de vidste det ikke. Her var 42 deltagere.

Virker medicinen for type 2?

Billedet ser lidt bedre ud for type 2. Her mener 66 % af de adspurgte at deres medicin virkede. Her var 97 deltagere.

Virker medicinen for cyklotymisk type?

Der er så få svar for cyklotymisk type, at svaret ikke er statistisk validt i forhold til undersøgelsen. Her var 6 deltagere, men 2/3 mente at medicinen virkede.

Virker medicinen for dem som ikke ved hvilken diagnose de har?

Det er interessant at de udspurgte, som ikke vidste hvad deres diagnose var, der svarede kun 50% at deres medicin virkede. Og 50% svarede at deres medicin enten ikke virkede eller de ikke vidste om det virkede. Her var 20 deltagere.

Hvilken medicin får bipolare

Følgende resultater viser den medicin, som bipolare typisk får, afhængig af den type diagnose de har. Flere får flere af de angivne præparater, så det er ikke entydigt, at de kun få netop det præparat. Der var 200 besvarelser.

Overordnet Medicin

16% benytter Lithium og dobbelt så mange Lamotrigin. 17% nævnte andre præparater og 5% fik ingen medicin.

Medicin ved type 1

Omkring 20% benyttede Lamotrigin, Lithium eller begge præparater, men også andre præparater. Der er ingen, der angiver, at de er medicinfri. Her var 54 deltagere.

Medicin ved type 2

I forhold til type 1 bipolare er andelen af dem som får Quetiapin større, mens dem som svarer andet eller medicinfri, svarer til andelen af ”Andet” for type 1.

At 8% er medicinfri tyder på, at de er ikke er i episode, eller har fundet andre veje til at være stabil. Her var 115 deltagere.

Medicin ved cyklotypisk type

Datagrundlaget er for tyndt til at sige noget om bipolare med cyklotymisk type, da der kun var 6 deltagere. Men hovedparten benyttede Lamotrigin og Quetiapin.

Medicin for gruppen, der ikke ved hvilken type de er

Næsten hver tiende bipolar, som ikke ved hvilken type de er, er medicinfri eller får ikke nogen medicin.

44% får Lamotrigin mod deres lidelse, dobbelt så mange som dem, der får Lithium. Her var 25 deltagere.

Konklusion

Det er svært at konkludere på et så spinkelt grundlag, som 200 adspurgte er. Derfor skal konklusionerne kun tages som en indikation, altså med et gran salt. Der er ikke taget højde for antidepressiver og manidæmpende præparater, som nogen kun får. Hvis man kun får Qutiapin som PN i små doser har jeg valgt at de ikke får Quetiapin i undersøgelsen.

Lamotrigin ser ud til at være det foretrukne lægemiddel, som psykiatere udsteder til patienter med bipolar lidelse.

Lamotrigin er mere populært at udstede til bipolare type 2.

Omkring 6 % patienter med type 2 er medicinfri.

Omkring 24 % patienter, næsten hver fjerde, der ikke ved hvilken type de er, er medicin fri eller får anden medicin.

Opfordring

Er du bipolar og har lyst til at svare på spørgeskemaet, så kan du gøre det her!

Spørgeskemaet er ANONYMT!

607 total views, 2 views today

Facebook Feed

Error:Unsupported get request. Object with ID 'bipolarliv' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Send besked

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

captcha

Bipolarliv 2016-2019